Om Meg

Jeg er terapeut på dagen, mor og kjærest på resten av døgnet og utover det, prøver jeg å være mest mulig sosial. Jeg har svært lite behov for alene tid, jeg elsker å være med FOLK. Jeg setter pris på utropstegn og engasjement og ikke minst, jeg finner mennesker som tør å si ifra og stå opp for seg selv og andre befriende. Jeg ser løsninger og prosjekter overalt og tror det er derfor jeg er god på å hjelpe mennesker som har stoppet opp og befinner seg i en «loop». Jeg kan være unøyaktig og til tider utålmodig, men jeg prøver å kompenserer for mine dårlige sider ved å gjøre enda mer av det jeg er god til. Så lenge en er seg selv bevisst og kan innrømme det, så kan en nå hvor som helst. Jeg er et hverdagsmenneske som liker å fylle dagene med alt som gir meg noe og prøver etter beste evne og tenke tanken ut når jeg støter på utfordringer.

Jeg er alltid på søken etter å lære noe nytt og har gjennom de siste 15 årene studert følgende;

Psykologi ved Folkeuniversitetet Stavanger, Allmenn Lærer med spesial pedagogikk ved Høgskolen i Stavanger, Logoped ved Høgskolen i Trondheim og Folkeuniversitetet i Sortland,

Kognitiv Atferdsterapeut ved R-Bup i samarbeid med Høgskolen i Akershus samt Familieterapeut ved Diakonhjemmet høgskole.

Gjennom årene har jeg jobbet ved flere skoler, barnehager og PPT kontorer som rådgiver, terapeut, pedagog og lærer. De siste 8 årene har jeg hatt egen praksis i Oslo hvor jeg primært har jobbet som kognitiv adferds-, par- og familieterapeut og logoped med folk i alle aldre

Menu Title