Foredrag/Kurs

Jeg holder foredrag og kurs innen de forskjellige fagfeltene jeg jobber med.

Har foredrag kurs i kognitiv terapi, syr dem sammen ulikt alt etter målgruppe. Til har holdt  for ulike foreninger og institusjoner.  Kursene blir tilpasset målgruppen. Målgruppene kan være klienter eller fagpersonel. Jeg veileder også personalgrupper i forhold til samarbeid.

Kursene jeg holder innen for fagfelteti Logopodi, kan være rene tekniske kurs og men  også om generel  kommunikasjon

Målet ved mine foredrag er å motivere til å tenke tanken ut. Få tak i tankefellene en selv har og erstatte dem med tanker som gjør en forskjell…

Menu Title