Klarer du å tenke positivt?

January 23rd, 2017 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Uncategorized

Forskning viser at om vi tenker positivt så blir vi også kreative, mer effektive, bedre verbalt og vi utvider våre perspektiver. Negative følelser gir oss tunnelsyn og virker motsatt; vi blir mindre effektive, mindre kreative osv.
Stress og press gjør ofte at vi tenker negativt, og det skal ofte ikke mer til enn en positiv tanke for å endre på den negative følelsen.
Vi er disponert forskjellig når det gjelder hvor lett vi har for å tenke negativt eller positivt. Genene våre, samt erfaringer, gjør at vi mennesker også her er veldig forskjellige. Det som er viktig å vite er at vi kan påvirke måten vi tenker på.

Følelsene våre virker som en spiral; en positiv tanke fører til en positiv følelse, som fører til en positiv tanke = en positiv spiral. Det samme gjelder negative tanker og følelser, det blir en negativ spiral. En kan forklare det som at en bygger stiger inne i hjernen. Har du opplevd mye negativt, og/eller har mye fokus på negative tanker og følelser, så er stigen høy. Har du fokus på positive tanker og følelser, er den stigen høy. Disse stigene står parallelt ved siden av hverandre i hjernen. Målet bør være at den positive stigen er høyere enn den negative. Prøv å ha dette bildet av stigene i din egen hjerne, og finn ut hvordan stigene står i forhold til hverandre.
Heldigvis kan vi trene opp hvordan vi tenker og føler. De to oppgavene under er utrolig fine for å endre hjernen til å fokusere mer positivt.
Jeg utfordrer deg til å gjøre disse oppgavene hjemme i ti uker. Det tar ikke lang tid.
1. Takknemlighetsdagboken: I ti uker skal du en gang i uken skrive opp fem ting du er takknemlig for. Skriv de gjerne inn på notater på mobilen, eller heng en lapp på kjøleskapet. Finn din måte.
Hvorfor:
Forskning viser at de som har fokus på det de er takknemlige for er mer oppfinnsomme, har økt livskvalitet, mindre hodepine, har økt selvfølelse osv. De som er takknemlige har lettere for å bygge opp sosiale relasjoner. Og om du bor i Norge, tenker jeg du har mange ting å være takknemlig for.
Hvorfor er det da vanskelig å være takknemlig? Fordi mennesket har en negativitetstendens, vi stirrer oss blinde på den ene prosenten med det negative. Tankene våre er som ringer på vannet. Du kaster en stein/en negativ tanke, tanken skaper flere og flere og større og større tanker og følelser, uten at du har kastet uti flere tanker. Det samme gjelder heldigvis positive tanker også.
2. Tegn opp en stor kake. Denne kaken skal du så dele inn i kakestykker, – du velger størrelsen på kakestykkene selv. Kakestykkene skal bestå av livsområder. Eks på livsområder er: Trening, jobb, helse, fritid, hobby, familie, reiser osv.
Hvordan bruker du tiden din? Stemmer størrelsen på kakestykkene overens med hva du vektlegger som viktig eller mindre viktig? Hva må jeg forandre for at dette skal samsvare?
Skriv det ned!

Her er et eks på livshjul:

img_1711

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.

Menu Title