Sosial sammenligning

October 25th, 2016 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Uncategorized

image

Vi sammenligner oss sosialt hele tiden og vi gjør det uten at vi vet det. Samfunnet legger også opp til det. F.eks når en søke skole, er det å komme inn basert på karaktersnitt en sosial  sammenligning.

Denne generasjonen mennesker ser i løpet av en dag like mange pene/ vellykkede mennesker inne på sosiale medier i løpet av en time som forrige generasjon gjorde i løpet av et helt liv. Det er til ettertanke.

Er det bra å sammenligne seg, bør vi bli mer bevisst på når vi sammenligner oss? Forskning viser forskjellige resultater. F.eks en undersøkelse gjort ved et universitet, som forsket på sosial sammenligning, så at de med høyt selvbilde som sammenlignet seg med studenter som ikke var like gode som seg selv, fikk bedre selvbilde. Når de sammenlignet seg med flinkere studenter påvirket ikke dette selvbildet. Når de så på studenter med lavt selvbilde som sammenlignet seg med svake studenter, fikk de ikke bedre selvbilde.  Når de sammenlignet seg med bedre studenter fikk de lavere selvbilde.

Studier viser at Humøret vårt er med på påvirke resultatet når vi sosialt sammenligner oss. Er vi i dårlig humør og sammenligner oss med folk som har det bedre kan det lede til selvkritikk og dårligere humør. Er en i dårlig humør og sammenligner seg med folk som lider, gir det også en dårlig effekt, vi kan føle skyld og eller redsel. Er en i strålende humør og har positive følelser kan det å sammenligne seg med de som har det bedre enn oss gjøre at vi blir inspirert og motivert. Sammenligner en seg nedover når en er i godt humør, så leder det til følelser som takknemmelighet. Dette vil si at humør og følelesetilstand påvirker hvilken effekt sosial sammenligning har.

Det er derfor sosial sammenligning er så komplekst. En kan ikke si at det alltid er positivt eller alltid negativt. En kan heller ikke anbefale å bare sammenligne oppover eller nedover. Resultatet er avhengig hvilken situasjon du er i og hvilken følelsestilstand du er i.

Det en kan si er at en har sett at sosial sammenligning har en tendens til å lede til selvfokuseret grubling. Det er tanker om en selv hvor en drar slutninger basert på antagelser. Det er ingenting som er positivt ved å drive med selvfokusert grubling. Det vil ikke ikke gi økt selvbilde eller selvutvikling. Det er nedbrytende.

Mennesker  er ekstremt tilpasningsdyktige, det ligger i vår natur. Det er ofte positivt å være tilpasningsdyktig og vi mennesker trenger denne evnen for å overleve. Nå fører tilpassningsevnen vår til at vi ønsker mer og bedre. Det er slik mennesket er skrudd sammen. Vi ser på andre og streber videre. Det blir anbefalt å ikke sammenligne seg, men dette vil være ekstremt vanskelig. Bli i første omgang bevisst på når du sammenligner deg og med hvem. Er det med personer du har mulighet for å bli lik.  jeg har i alle år gått å sett opp til, ønsket å bli, strebet etter å se lik ut som Kate Moss. Noe som er helt hull i hodet når Kate har hofter som en 12 åring og jeg har hofter som kunne vært modellen til Amanda prisen. Selvbildet mitt har blitt mye bedre etter at jeg begynte å skjønne at jeg må se mot de som har samme kroppsfigur. Sammenligne meg med  som jeg kan bli like gode som. Så nå kan jeg takke Kim Kardashian for “bringing the hips back”. Tenk på hvor mye energi jeg har kastet bort på sammenligne meg med noe jeg fysiologisk umulig kan bli.

Sammenlign deg med de som gir deg bedre selvfølelse, stopp med de andre.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.

Menu Title