Selvfølelse – selvbilde – selvtillit

September 22nd, 2016 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Uncategorized

 

img_0742

En leser stadig om personer som sliter med selvtilliten – selvfølelsen- selvbildet. Det er  blitt laget flere TV program om dette men det er ikke alltid det kommer like godt frem at det finnes forskjell på disse oppfatningene om seg selv. Det er heller ikke lett å forklare, men det er viktig å vite at det er en forskjell. TV programmene fokuserer for lite på forskjellene.  Jeg mener at det å vite forskjellene, gir en innsikt som for mange kan gi en differensiert syn på seg selv. Slik at en unngår å sette følelsene i en alltid eller aldri “bås”.

Selvbilde er den oppfatning man har om seg selv, godt eller dårlig. Med det menes summen av de inntrykk og tanker et enkeltmenneske har om seg selv og sin plass i forhold til andre individer og samfunnet forøvrig.

Selvtillit er individets tiltro til sin evne til å prestere. Det kan handle om arbeid, skole eller sosiale sammenhenger. Selvtillit kan variere fra dag til dag og kan endres gjennom bekreftelse utenfra, eller også endres under for eksempel alkoholpåvirkning. Selvtilliten kan trenes opp. Mange forveksler begrepet med selvfølelse

Selvfølelse eller selvaktelse, selvbevissthet, er å akseptere seg selv som den en er, og være bevisst sin egen verdi. Lav selvfølelse gjenkjennes med usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse.

En kan ha god selvtillit som idrettsutøver men ha lav selvfølelse. Selv om en vet at en er god på noe skyldes det ofte ytre speiling, som F.eks at en er toppscorer på laget. Selvfølelsen er vanskeligere å å få ytre bekreftelse på. Når en har god selvfølelse har en oftest god selvtillit. det gjelder ikke motsatt. Selvfølelse handler om hvordan en takler motgang. Har en høy selvfølelse og feiler så kan vedkommende komme til å si: «Dette er ikke helt meg», eller «Jeg er ikke nok tålmodig for dette». Det motsatte er når en med lav selvfølelse feiler. Da er uttalelser mer som disse: «Jeg får aldri noe til. Jeg vet at jeg er dum». Det er svært stor forskjell på å vite at en ikke er flink til noe og på å føle seg mislykket og dum.

Det at du skjønner at du ikke har lav selvfølelse selv om du ikke har selvtillit på F.eks å holde foredrag, er viktig. Det er en forskjell som gjør en forskjell…

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.

Menu Title