RELASJONSKOMPETANSE

November 17th, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Uncategorized

image

 

Det å få nye venner som voksen, er mye vanskeligere enn i barndommen og ungdomstiden og med god relasjonskompetanse kan du lettere skaffe deg nye venner. Men det er ikke alle som har denne kompetansen eller vet at denne kompetansen kan trekkes inn i yrkeslivet. Jeg vil her belyse noe av det som er viktig å lære seg eller bli bevisst på at dette kan du bruke mer nyttig enn du kanskje er klar over. 

 – Evnen til å bygge relasjoner kan vi ha noe av tidlig i livet, og vi kan lære oss mer etter hvert. Aktiv interesse for andre mennesker betyr å være åpen og lyttende til deres liv og historie. Det kan kalles en form for positiv nysgjerrighet. Vi snakker også om mennesker som er flinke til å vise relasjonelt initiativ. De tar kontakt med mennesker, gjennom å vise en aktiv interesse for den andre og hva vedkommende tenker. Fremfor bare å snakke om seg selv og tolke og gjette på hva den andre tenker og mener, så stiller de åpne spørsmål.

Sette seg selv til side

Det er lett å forstå verden ut fra seg selv og sitt eget ståsted. Vi har alle ulike erfaringer som farger oss og gjør at vi tolker andre på bestemte måter.

– Noe av utfordringen i møtet med mennesker, ligger i å sette dette litt til side og heller være oppriktig nysgjerrig på den andre. Still åpne og nysgjerrige spørsmål og lytt til svarene. Å ha god relasjonskompetanse innebærer at du klarer å sette deg selv inn i den andres verden, for å forstå vedkommende bedre.

Dette gjelder i alle relasjoner, men aller mest der vi ønsker en dypere kontakt.

Mye ros

Anerkjennende adferd er viktig innenfor relasjonskompetanse.

– Mennesker som har god relasjonskompetanse gir gjerne mye ros og oppmuntring. Det får deg selvsagt til å føle deg vel. De bruker bevisst blikkontakt og anerkjennende ord og kroppsspråk. Du kjenner deg tilfreds og akseptert i deres nærvær.

Mennesker med god relasjonskompetanse viser altså ekte interesse for deg fra første øyeblikk. Dette må ikke  forveksles med bilselgere eller andre selgere som bruker fornavnet ditt nesten før du har hilst. En person med god relasjonskompetanse gir deg i langt større grad en opplevelse av at du er betydningsfull, at du virkelig er verdt å bruke tiden og fokuset på.

– Det mest nærliggende eksempelet er en lege. Legen med god relasjonskompetanse er anerkjennende og lyttende, mens legen med den dårlige relasjonskompetansen bare ekspederer deg som en fremmed. Helsepersonell uten god relasjonskompetanse vil som regel mislykkes i møte med sine pasienter.

Lærere uten god relasjonskompetanse vil ikke lykkes med læringsarbeidet i møte med elevene.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.

Menu Title