Dypdykk i meg selv 2

September 25th, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Uncategorized

 

image

(Se forrige innlegg for innledning)

 

For å klare å endre atferdsmønster eller gjøre mindre av det en ønsker å endre, er det viktig å bli bedre kjent med seg selv. Spørsmålet hvorfor eller hvordan, vil da bli viktig for deg. Lær deg å undre over egen atferd gjennom disse spørsmålene.

Jeg skrev i forrige innlegg at jeg skulle komme med noen eksempler.

Når jeg F.eks blir frustrert over at andre ikke mener det samme som meg. Hvorfor ? Eller enda bedre gjør spørsmålet om til, hvordan kan det ha seg at jeg ønsker at andre skal mene det samme som meg? Jeg kan da velge å finne et enkelt svar om at vi alle mennesker ønsker å være med mennesker som er like en selv, og at det derfor kan være frustrerende å finne ut at venner har veldig ulike synspunkt. Like barn leker best.  Men er det bare det? Kan det ligge mer bak, personlighet, erfaring? Jeg synes selv det er vanskelig å komme frem til et svar her. Kanskje kan det ligge i at jeg som barn ble mobbet og følte meg mye utenfor. At for meg vil det at andre er veldig uenig og nedvurdere mine meninger minne meg om følelsen av å være utenfor.

Jeg må tenke litt mer på denne refleksjonen, men jeg vet at ved å komme frem til et svar, vil det kanskje bli mindre viktig for meg å få andre til å være enig…

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.

Menu Title