Valg

July 2nd, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Uncategorized

image

Skal skal ikke!

Å ta valg er kan være vanskelig for mange.  Hvordan tar en valg? Det er ikke uvanlig å lage pluss/minus lister. blir en klokere av disse listene? Forskere har prøvd å lage matematiske regnestykker for alternativer, slik at en kan utifra det kan ta de beste valgene, uten å ha kommet frem til en formel som gjør dette mulig.

De valgene en har tatt, har noen ganger vært riktige, og andre ganger feil. En kan har lært av de feilvalg en har tatt, samtidig som et valg en tar i dag trenger ikke være det en velger om 2 år.

Den beste måten å ta valg på er å finne ut alternativene, deretter se på hvor du er i livet sammen med personligheten din og erfaringene dine. Med det mener jeg at du skal si: Hvis jeg velger dette akkurat nå vil det gjøre meg…versus jeg velger ikke dette fordi det vil ikke…. og deretter ta et valg. Sett dem opp mot hverandre. Vurder valgene og se dem i sammenheng med personligheten din og dine erfaringer.

Eks:

Skal jeg ta jobben eller ikke; Jeg tar ikke jobben fordi at jeg akkurat nå trenger å utvikle meg selv faglig, den jobben vil være for krevende for meg og min familiesituasjon akkurat nå. Alt; jeg tar jobben, jeg ønsker å ha en mer krevende jobb, jeg vil klatre i gradene, selv om jeg ikke er klar for lederrollen, det vil komme til å slite på meg, jeg vil føle at jeg ikke kan alt godt nok enda, men jeg er der i livet at jeg kan mestre det.

Begynne på klatre kurs: Jeg vil begynne fordi jeg ønsker spenning, noe nytt, jeg trenger et nytt miljø. Versus: jeg vil ikke begynne på kurs, jeg er for sosial, jeg har 5 ting i garasjen som jeg har begynt og sluttet på hver gang jeg ønsker forandring,spenning, jeg fortsetter ikke fordi, jeg kan ikke snakke under vann eller på et surfebrett, derfor bør jeg heller velge å begynne på noe som vil være forent med det sosiale dyret som jeg er.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.

Menu Title