Ta kontroll på livet ditt…

March 3rd, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Ukategorisert

small

For å få kontroll, bli bevisst på dine handlinger, gjøre endringer som fører til at du tar over førersetet på din bil, er å faktisk se tilbake på vendepunkt som allerede har funnet sted.

Skriv ned 10 vendepunkt som har funnet sted i livet ditt.

Skriv dem nedover på et ark eller i en bok. Det kan være flytting, ny skole, studier,skilsmisse, reise, ny kjæreste, sykdom, dødsfall, kjæledyr, ny jobb osv

Skriv ved siden av hva som gjorde at dette skjedde, hvilket puff, spark bak fikk du, slik at denne forandringen fant sted?

Ved siden av skriver du om det skjedde overraskende, eller om det skjedde ved at du sa ja til en mulighet, eller om det skjedde over tid gjennom en nødvendighet.

F.eks Giftemål, overraskende siden det var han som fridde

Skilsmisse, nødvendighet som tvang seg frem over tid, dette kunne også ha kommet overraskende om han hadde ønsket skilsmissen

Skole, mulighet som jeg takket ja til..

Fyl ut dine 10 vendepunkt.

Reflekter deretter over hva disse forandringene betyr for deg i dag, og ikke bli overrasket om du kjenner på at uansett hvor tunge endringene var, så er de positive for deg i dag.

her finner du også mange bbevis for at du har tatt kontroll over eget liv, gjort endringer selv og du har  overlevd endringer som hr kommet på deg overraskende. Du viser også her at ddu har evnen til å tilpasse deg.

 

 

 

Du vil finne stor glede og frihet ved å ta over ansvaret for eget liv.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title