VIKTIG KUNNSKAP FOR ALLE SOM VIL SKAPE ENDRING OG UTVIKLINg

March 31st, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Ukategorisert

Super Blame!!!

Vi har alltid visst det, men ikke fått det så tydelig bekreftet før. Å være for direkte og tydelig med kritikk av andre, har sin
pris….Som jeg skrev i forrige innlegg har forskere stadfestet at vi husker kritikk 6 ganger bedre enn ros, og er noe som alle som jobber med mennesker bør legge seg på minnet

Dvs at dersom du ønsker å skape vekst og utvikling, så nytter det ikke å gi tilbakemelding til ansatte om alt som burde vært annerledes og bedre. Men gi ros og positive tilbakemeldinger. Ønsker du at noe skal endres så må du få de ansatte med ved at de ønsker det også. For endring er bare mulig når vi selv vil det, det kan ikke påtvinges utenfra…. Vi følger de vi har tiltro til vil oss vel, så da er det din oppgave som leder å skape det. Velmenende kritikk er det som virker best–om en ønsker at noe positivt skal skje.

Husk at dine ansatte- kollegere–venner–familie–kunder husker kritikken du gir 6 ganger bedre enn rosen du gir… Kompenser kritikk med ros, eller gi kritikken på en velmenende måte…

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title