Forandring krever…!

February 24th, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Ukategorisert

images-9

Når du skal forandre noe er dette en lang prosess, det er ikke noe som skjer over natten eller av seg selv.

Foranding kan defineres som å bevege seg fra en tilstand til en annen, eller fra en situasjon til en annen.

En kan ønske å forandre praktiske ting som ikke fungererer eller personlige ting, enkeltpersoner som vi synes oppfører oss galt, forstyrrelser eller utenforstående ting som ulykker…

Om du skal forndre noe bør du tenke igjennom disse spørsmålene på forhånd:

Hva vil forandring si?

Hvordan vet jeg om jeg ønsker forandring?

Hva krever det av meg å forandre meg?

Hvilke betingelser må være til stede for at forandring kan skje?

Hvordan oppleves en forandringsprosess?

Hvordan vet jeg at forandring har funnet sted?

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title