Avlæring av uvaner

February 16th, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Ukategorisert

good-habits-bad-habits

Catch 22 : Går det an å avlære uvaner? Svaret kan virke enkelt. Stopp,gjør noe annet eller gjør det motsatte.  Men når impulsene i kroppen er å gjøre det som er feil, går det da an å slutte?

Kan jeg klare å slutte å rope høyt til barna mine? Det kommer jo ut av munnen uten at jg har noen kontroll. Ja det går ellers ville ikke de som drikker for mye eller de som slår barna sine klare å slutte, men hva må til?

Er vi villige til å gjøre noe med våre uvaner?  Er vi klar over våre egne uvaner og er vi i stand til å gjøre en forandring? Det er en utfordring som kan være velding vanskelig til å gjøre noe med.Vi må ha en sterk motivasjon og ønske om å bli kvitt uvanen (uvanene ) for i det hele tatt å  starte endringen. Mange av oss må ha hjelp  for å klare en endrings_prosess.

Hvordan skaffe seg motivasjon? Da må du finne konsekvensene av dine handlinger og se om de er så negative at du ønsker å endre dem. Deretter finne alternativer og tenke deg til hvilket utfall det vil få. Om du synes det virker bra må du teste det ut, deretter se om utfallet ble verdt kampen. Dersom du føler at du lykkes med din endring må du ikke glemme og rose deg selv . Sett hele tiden valgene og utfallene  opp mot hverandre, slik at du gjør bevisste valg. Slik lager du motivasjon til å fortsette.

Et enkelt eksempel er når jeg skriker til barna mine. Jeg har tidligere visst at om jeg skriker får jeg barn som blir urolige og jeg får det vondt med meg selv etterpå .Jeg bruker masse tid og krefter på å gjøre det godt igjen etterpå. Jeg ser også at det ikke har noen effekt, de slutter ikke å gjøre det jeg sier.  Hadde det enda virket….. Dette skulle vært motivasjon nok  i seg selv, men det har det altså ikke vært fordi jeg “sprekker “enda. Jeg snakket med Ped leder i barnehagen til min datter og han sa at hun hadde dager da hun kjeftet høyt når hun var sint/lei seg .Jeg fikk  vondt i magen.  Jeg tenker at det har en sammenheng med at de dagene jeg har ropt er de dagene hvor hun roper. Jeg har nå har jeg funnet min motivasjon til å gjøre en endring.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title