Når vi krangler om bagateller.

February 10th, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Ukategorisert

vasking

Stort sett når vi krangler om bagateller ligger det noe annet bak. Det er ikke alltid en vet hva som ligger bak, men en kan om en en tenker etter og spør seg selv finne svaret. Hva er det egenlig jeg er sur, skuffet, sint eller såret for?

Ofte røerer daglidags problemer ved vår grunleggende behov for samhørighet og anerkjennelse. Vi ønsker bekreftelse for det vi gjør, så en krangel om husarbeidet kan ofte ha en mer alvorloig undertone som handler om bekreftelse.

Hvorfor bruke klesvasken som utganspunkt for krangelen, når en egentlig burde kranglet om mangelen på anerkjennelse ? Fordi det er vanskelig å snakke om hva en føler, det er lettere å krangle over noe konkret. Å snakke om hva en føler er vanskelig, skummelt og sårbart.

Når vi ikke retter oppmerksomheten mot disse underbevisste lagene av sårheter, blir de som udetonerte bomber, som utløser seg gjennom trivielle daglidagse ting.

Hva skal vi gjøre for å unngå dette?

Still deg noen spørsmål neste gang du kjenner en slik krangel nærmer seg som:

Hva er det som gjør at jeg blir så opprørt? Hvilke følelser er det han rører ved deg og hva er det som kan ligge under hans reaksjoner.

Når du stiller deg disse spørsmålene flytter du fokuset fra innhold til form. Klarer dere dette vil dere føle dere mye mer som et team enn som motstandre som skal prøve å bekjempe hverandre.

(Frode Thuen skriver  om dette i fredagens Amagasin)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title