Tør du kreve?

January 25th, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Kognitiv terapi | Ukategorisert

Employee-Making-Demands

Jeg er dårlig på å kreve eller ha utalte ønsker. Jeg har blitt bedre på å stille krav men dette er noe jeg jobber med hele tiden, ikke bare fordi jeg er redd for å stille krav men også fordi jeg ikke alltid vet/har skjønt at jeg har krav jeg ønsker å stille før etterpå.. Stadig møter jeg denne problematikken både i min praksis og det private.

Å stille krav er noe vi bør gjøre til våre barn, ektefelle samboere, venner kolleger, arbeidssted osv

Hva mener jeg med krav? Det høres kanskje litt voldsomt ut, men det er egentlig bare å si ifra hva en forventer, ønsker seg. Eller utalte forventninger om hvordan en og hva en ønsker seg. Jeg bruker krav som et “sekke” ord…

Hvorfor er vi så redde for å stille krav?

Utifa teori og fra egen erfaring vet jeg at det handler om at jeg er redd for svaret. Og da hvilket svar? Det er jo svaret vi må ha for å komme oss videre. Og svaret/utfallet blir det samme uansett om en stiller krav eller setter seg selv i en på vent situasjon…

F eks om en dater en person, og sitter hele tiden på vent til at han tar initiativ fordi en er redd for å få avvisning eller redd for at at han/hun ikke vil mer fordi du ønsket å møtes eller stillte spørsmål hvor det krevdes et svar om veien videre, vil svaret  bli det samme uansett om en har satt seg selv i en possisjon hvor du tar initiativ eller om du venter. Det er ikke det ene kravet som avgjorde at han/hun ikke vil mer…

Eller om du stiller krav til arbeidsplassen om at du ønsker høyere lønn for arbeidet du gjør eller avlastning av arbeidsoppgaver fordi arbeidmengden er for stor, så er det ikke det at du stiller kravet  som avgjør om en mister jobben eller får en bedre arbeidssituasjon eller høyere lønn. Utfallet ville blitt det samme uansett bare det hadde tatt lengre tid å fått en klarering. I dette tilfellet tror jeg at du vil komme mer positivt ut om en stiller krav.

Det at du stiller krav gjør at du får et svar, da kan du basere avgjørelsene dine på fakta og ikke antagelser på hva de måtte tenke eller gruble på alle mulige utfall. Det er kun når du har svaret du kan få fred. Ved å stille krav kommer du i possisjon, du er god mot deg selv og dette vil føre til uansett om om svaret er ikke det du ønsker at du får bedre selvfølelse. Hvorfor, fordi du tør å være i kontroll over deg selv og dine behov.

Jeg bruker Spørreteknikken som dere finner under punktet verktøykassen, når jeg skal motivere meg selv til å tørre…

F eks:

Hva tenker jeg på som gjør at jeg ikke stiller kravet? Tenk om det ikke går…. Tenk om jeg ikke får det jeg ønsker…. Tenk om de synes det jeg spør om er helt tåpelig……osv

Vil disse tankene forandre noe? Ja jeg vil aldri tørre å spørre..

Er tankene basert på fakta? Nei

Hva er fakta? At jeg ikke vil få det jeg ønsker om jeg ikke spør, om jeg ikke spør får jeg aldri, om jeg spør kan det være jeg får… Det verste som kan skje er at jeg får nei. Jeg vil føle meg bedre etter jeg har spurt, for da har jeg et svar, jeg trenger ikke lure…

Hvem identifiserer du deg med? Jeg identifiserer meg nok med en som er feig, men jeg ønsker å være en som tør og den eneste måten å bli den på er ved å begynne å stille krav, som gjør at jeg blir min egen lykkes smed.

Hvordan tror du at du vil ha det etter du har spurt, uansett utfall? Godt, fornøyd kanskje litt fri også, selv om svaret er negativt så har jeg et svar. Og det at jeg stilte kravet vil føles som en seier uansett, fordi jeg turte….

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title