Hvem er du?

January 16th, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Ukategorisert

i_am

Hvem tror du at du er? Kan du svare på det? Kjenner du deg selv?  Det alle problemer(helse,konflikter osv) har til felles, er at de tilhører deg..

Buddah, Jesus, Sokrates og Mohammed, har alle sagt; Kjenn deg selv, det er inngangen til et lykkelig liv.

For å vite hva som gjør deg lykkelig må du ha selvinnsikt, og for å ha realistiske forventninger til livet må du ha virkelighetssans.

Du vil oppleve at du går mindre i forsvar, blir mindre såret og blir et bedre medmenneske, ved å vite hvem du er. F. eks om noen skulle komme til å si at du er så påståelig, så vil du kunne si ja det er jeg, om du visste det om deg selv. Eller om du har kommet frem til at du ikke er en påståelig person, vil en da kunne svare, -Åh sier du det, det trodde jeg ikke, det skal jeg tenke på, kanskje jeg er det bare med deg. Eller -Det trodde jeg ikke men jeg liker en debatt… osv.

Hvordan komme frem til hvem jeg er, ja da må du stille deg spørsmålet å se på deg selv utenifra i mange forskjellige situasjoner. Dette kan en gjøre gjennom meditasjon eller ved ren refleksjon.. Spørre seg selv ofte og komme frem til svar.

Om du vil gjøre det gjennom meditasjon, så er det ikke så vanskelig. Legg deg på ryggen eller sitt godt på en stol. Si til deg selv at du skal nå flytte fokus fra frontallappen der konsentrasjonen sitter, bak til bakhodet hvor observasjonen sitter. Jobb så med å puste ned i magen og ut, få til en kjede av god dyp pust. Gå så igjennom kroppen og kjenn på at hver kroppsdel spenner av. ta så en situasjon du har bestemt deg for på forhånd, observer situasjonen og deg selv. Hvem er du?

Det er kun ved å vite hvem man er at en har mulighet for å endre seg selv eller stå for den man er og være stolt av det.

Lykke til….

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title