Om du føler deg Deprimert, Nedstemt…(del 1)

November 25th, 2013 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Kognitiv terapi | Ukategorisert

depression440

Om du føler dg deprimert eller nesdstemt har det ofte en sammenheng med hvordan du hanskes med deg selv og omgivelsene.Plager kommer ofte av livsstilen din. sjekk ut disse temaene under og se hva du kjenner deg igjen i. Under hvert tema vil det være en oppgave som du bør gjøre om du kjenner deg igjen. Jo flere oppgaver du kjenner deg igjen i dessto mer nedstemt vil du kunne være.

1: Hvordan er du med selvkritikk? tenker du negativt om deg selv?, synes du ikke at du er god nok plager deg selv med anger og dårlig samvittighet?. Da må du jobbe med å legge kravene til deg selv mer realistisk, snakk med andre og finn ut om de faktisk tenker negativt om deg slik du tror. Skriv også ned dine negative tanker om deg selv og sjekk dem om du er enig eller om du er kommet på bedre tanker?

2. Hvordan forholder du deg til deg til dine egne behov? Og hvor åpen er du på å formidle hva du ønsker deg eller trenger til andre. bagatelliserer du egne behov, i redsel for å være en belastning? Tør du vise deg svak? er du mer opptatt av andres behov?  Da må du øve deg på å kjenne etter egne behov

3. Sier du generelt sett ikke  ifra om ting? setter du grenser, ivaretar deg selv? eller er du selvutslettende? er du redd for å bli kritisert, misslikt eller avvist? er du med på andres premisser? Definerer du deg selv som en feiging eller taper?  Hvordan blir du påviret av denne tenkemåten? Blir du glad trist redd eller sint? Prøv å finne ut av hva slags ubehag du er redd for å komme opp i hvis du skulle begynne å si ifra? hva er det verste som kan skje?

4. Er du alltid bare grei? Fordi du ikke føler noe eller fordi du holder det inne i deg? Å holde inne følelser kan på sikt gi depresjon.

5. Hvordan er du til å ta plass i det offentlige rom? Med venner familie, jobb, skole? Får du knapt nok stolen å sitte på….? Er forholdet mellom deg og de andre likeverdig?  Det er viktig at alle får nok plass. Du kan ikke vente at noen gir deg plass, men du må være i et miljø der du føler deg trygg på å ta plassen, stole på at du er god nok… Er det du som må endre deg eller vennene dine?

6. Isolasjon = depressiv, kontakt er et grunnleggende behov hos oss alle. Har du kontakt, har du nære venner? Hva kan du gjøre for å oppnå mer av den kontakten du trenger? Hvem kan du gjenoppta kontakt med? hvem har du lenge vært bitter eller fornærmet på?

7. Pssivitet er en kognitiv vei til depresjon. Kan ikke, orker ikke, vil ikke, tør ikke, bør ikke. Denne type atferd påvirker deg til å bli tung, den er ful av passivitet du må bli aktiv, snu tankene. Hvordan kan du klare det? Hva hindrer deg?

Om du har svart på disse spørsmålene, er du blitt klokere på deg selv, bare det kan gi en endring i måten du tenker på. Prøv å jobb med tankene dine. Vit at du er den som må jobbe. det er ingen som jobber for deg. Ikke vi terapeuter heller. Vi viser deg bare vei, gir deg verktøy slik at det blir litt lettere å jobbe….

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title