TILKNYTNING

November 20th, 2013 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Kognitiv terapi | Par terapi | Ukategorisert

Tilknytning_1Tilknytning_1

Tilknytning_1

Når vi får barn kommer andre sider av oss frem. vi presses inn i nye roller og sider vi kanskje ikke har sett på lenge eller aldri hilst på før kommer frem. Vår egen barndom kommer også til overflaten. noen erfaringer fra barndommen kan være gode mens andre kam være en klamp om foten.

Barn utvikler tilpasningsstartegier for å sikre oppmerksomhet fra foreldre, noen fikk mest oppmerksomhet om vi var snille, blide, gode, mens andre lærte at de fikk mest oppmerksomhet ved sinnesutbrudd, sterk glede osv Denne prosessen er ikke bevistt, den er innflukt, den er et samspill mellom foreldre familie, venner og hvert individs unike personlighet. Det er derfor søsken kan oppleve oppveksten forskjellig.

 

Det som er viktig å vite er at denne tilknytnigsstrategien tar vi med oss inn i voksenlivet og kan avspeile seg særlig i parforholdet…

Vi terapeuter snakker gjerne om 3  tilknytningsstrategier,

A—————————————-B————————————–C

Unnvikende                              Balansert                                         Pågående

    tilknytingstil                          tilknytnigsstil                                     Tilknytingsstil

Er vi oppdratt ekstremt A er det vanlig å bli unnvikende, en unnviker følelser som argumenter, gråting, krangling utbrudd osv. I et parforhold forlater en kanskje rommet, setter opp et steinansikt blir tause osv. Det er slik du beskytter deg og forsøker å skåne forholdet fra økt konflikt.

Er du oppdratt en C, har du en pågånde tilknytnigsstil. Du tror på følelsens makt og kraft. Du går på gir deg ikke, du tror at ved å gjøre dette så sikrer du en gjenopprettelse av kontakt.

Er du en B, har du opplevd en tospråklig barneoppdragelse, vil du være balansert. dvs at du kan lett sjonglere fornuft og følelser…

Øvelse:

Hvem er du hvem er partneren di og snakk med hverandre om dem, hvordan preger tilknytningsstiler oss i parforholdet? På hvilken måte er vi forskjellige/like? Nå som vi vet dette, kan vi bli bedre på å snakke hverandres språk?

( hentet fra godt samliv )

 

<script type=”text/javascript” src=”http://blogglisten.no/c.js?id=50990″></script>

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title