img_0742

En leser stadig om personer som sliter med selvtilliten – selvfølelsen- selvbildet. Det er  blitt laget flere TV program om dette men det er ikke alltid det kommer like godt frem at det finnes forskjell på disse oppfatningene om seg selv. Det er heller ikke lett å forklare, men det er viktig å vite at det er en forskjell. TV programmene fokuserer for lite på forskjellene.  Jeg mener at det å vite forskjellene, gir en innsikt som for mange kan gi en differensiert syn på seg selv. Slik at en unngår å sette følelsene i en alltid eller aldri “bås”.

Selvbilde er den oppfatning man har om seg selv, godt eller dårlig. Med det menes summen av de inntrykk og tanker et enkeltmenneske har om seg selv og sin plass i forhold til andre individer og samfunnet forøvrig.

Selvtillit er individets tiltro til sin evne til å prestere. Det kan handle om arbeid, skole eller sosiale sammenhenger. Selvtillit kan variere fra dag til dag og kan endres gjennom bekreftelse utenfra, eller også endres under for eksempel alkoholpåvirkning. Selvtilliten kan trenes opp. Mange forveksler begrepet med selvfølelse

Selvfølelse eller selvaktelse, selvbevissthet, er å akseptere seg selv som den en er, og være bevisst sin egen verdi. Lav selvfølelse gjenkjennes med usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse.

En kan ha god selvtillit som idrettsutøver men ha lav selvfølelse. Selv om en vet at en er god på noe skyldes det ofte ytre speiling, som F.eks at en er toppscorer på laget. Selvfølelsen er vanskeligere å å få ytre bekreftelse på. Når en har god selvfølelse har en oftest god selvtillit. det gjelder ikke motsatt. Selvfølelse handler om hvordan en takler motgang. Har en høy selvfølelse og feiler så kan vedkommende komme til å si: «Dette er ikke helt meg», eller «Jeg er ikke nok tålmodig for dette». Det motsatte er når en med lav selvfølelse feiler. Da er uttalelser mer som disse: «Jeg får aldri noe til. Jeg vet at jeg er dum». Det er svært stor forskjell på å vite at en ikke er flink til noe og på å føle seg mislykket og dum.

Det at du skjønner at du ikke har lav selvfølelse selv om du ikke har selvtillit på F.eks å holde foredrag, er viktig. Det er en forskjell som gjør en forskjell…

image

Jeg blir stadig inspirert og hiver meg ut på nye ting, metoder , tanker og ideer. Problemet er ikke at jeg er motstander av nye ting men å opprettholde det. For å endre denne trenden har jeg begynt med følgende, sile ut hva jeg hiver meg på og  gjøre ideen om til egen versjon.

F eks; shoppestopp.. Jeg har lenge tenkt at det burde jeg gjøre, og ble nå nylig inspirert til å gjennomføre det. Overbevisningen kom da jeg forstod at i tillegg til at det er godt for lommeboken, så er det også like viktig for miljøet og ikke minst for barnene. Hvordan gjøre det slik at det blir mitt. Jeg må lage det om til shoppestopp som jeg kan gjennomføre, sette opp regler for hva shoppestopp er for meg.

Shoppestopp Seri “way”:

  • Kan kjøpe brukt.
  • Kan  selge på finn og bruke de pengene på hva jeg vil.
  • Lage ønskeliste til jul, stryke av etterhvert som jeg ikke ønsker meg det lenger og da bli bevisst på hvor mye jeg egentlig ønsker meg.
  • Ungene må lage ønskeliste
  • Shoppestoppet gjelder til Januar, da kan jeg handle på salg på 70 prosent, så gjelder shoppestoppet igjen frem til Mai.

Du tenker kanskje nå at dette ikke er shoppestopp, men for meg er det det. Og dette er en plan jeg evner å holde.

Det å lage egne versjoner er bra når det kommer til de fleste planer og mål, som slanking, sparing, skole, jobb osv Lag målene, planene om til egne versjoner, da har du lettere for å gjennomføre.

 

K o n s e K v e n t

September 12th, 2016 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Uncategorized - (0 Comments)

image

Er du som meg og kjenner at du skulle ønske at du er konsekvent når det kommer til barna dine? Jeg tar meg ofte i at jeg setter opp regler som jeg ikke klarer å overholde, eller belønning/straff metoden som ofte ender opp med at jeg ikke gjennomfører straffen, eller at straffen blir minsket. Dette fordi jeg ikke har krefter til å gjennomføre straffen samt at jeg svak for mine forhandlingsbarn. Jeg har den siste tiden jobbet med å bli mer bevisst på hvor ofte jeg overholder eller ikke overholder reglene jeg lager eller hvor ofte jeg faktisk står i de konsekvensene. Svar; ikke så ofte som jeg trodde. Svaret ga meg motivasjon til å endre måten jeg setter regler eller konsekvenser på. Og det anbefaler jeg til dere andre også.

  • Bli bevisst på hvilke regler dere har, og sammen med familien lag kjøreregler  som dere henger opp. Ha få regler slik at dere kan overholde dem. Begynn gjerne med 3 hovedregler.
  • Vær  konsekvent på de få reglene dere har istedenfor å ha mange regler som blir litt “halfas”.
  • Den siste men viktigste, ikke lag konsekvenser som går ut over deg selv. Dvs om du sier at om dere ikke kommer hjem på tiden blir det ingen iPad. Så går denne konsekvensen ut over deg selv fordi du sannsynligvis er sliten og trenger ro. Du må i den tiden  barnet hadde vært rolig foran en iPad sysselsette den/dem. Velg heller noe som gagner deg selv. Rydde opp etter maten. Vaske noe, hjelpe søster eller bor osv.

Oppsummering: for å bli mer konsekvent,  lag ikke konsekvenser som går ut over deg selv……

Menu Title