image

 

De fleste gir gode råd for å være hjelpsomme men noen ganger mottas råd som belærende, nedlatende, irriterende osv

Det som er viktig å reflektere over er om rådene kommer uten at du ber om dem eller etter du har lettet på hjertet?Kommer rådene når du forteller om en problemstilling? I så tilfelle er ofte gode råd, som føles som dårlige råd kun fordi du ikke får høre det du ønsker. Noen ganger når vi letter på hjertet er det for å bli bekreftet ikke fordi vi ønsker råd eller motstand, men det vet ikke mottaker.  Derfor kan det være lurt å vite på forhånd hva en ønsker av lytteren og gjerne uttrykke dette før en forteller.  Eks – jeg må bare fortelle deg noe men ønsker bare å lette på hjertet, eller du jeg har  et problem kan du gi meg et godt råd.

Mottaker kan ikke vite hva du ønsker og vil utifrå sin personlighet gi deg tilbakemeldingen utifra den. Mange lyttere har personligheter som ikke gir gode råd og ” jatter”  ofte med, sier seg alltid enig. Derfor kan et annet råd være å velge lytter utifrå hva du ønsker å høre. Vær mer bevisst på hva du vil ha, fordi du kan ikke forandre andre, kun deg selv.

De fleste mennesker gir råd fordi de bryr seg. Hvorfor bruke energi på noen en ikke bryr seg om? Så selv om det føles irriterende, så er det fordi de er glad i deg.

Menu Title