S o s i a l A n g s t?

October 29th, 2015 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Blogg - (0 Comments)

image

 

 

 

De fleste mennesker møter sin sosiale frykt ved å spenne musklene i kroppen, puste raskere og mer overfladisk og si til seg selv; «Ikke vær redd (eller sjenert)». Denne strategien fungerer ikke. Sannsynligvis vil det øke ubehaget. En anspent kropp og rask pust sender alarmsignaler til hjernen som sørger for at alarmberedskapen økes. I møte med frykt vil man sedvanligvis reagere med «fight, flight eller freeze». Det vil si at man går til motangrep, trekker seg unna eller stivner helt. I sosialt vanskelige situasjoner, preget av usikkerhet og angst, vil man som regel reagere med en slags motangrepsrespons. Det betyr ikke at man går til angrep på de andre menneskene i situasjonen, men man går til angrep på sitt eget ubehag. Det fører til at man blir mer anspent, puster knapper, oksygenopptaket forstyrres og kanskje blir man tiltagende irritert på seg selv. En person med sosial angst er på sett og vis i krig med seg selv i sosiale settinger. Man går til angrep på seg selv, fordi man ikke vet hva annet man kan gjøre.

En bedre strategi for å takle sosial angst

 

De fleste vet ikke at det finnes en strategi som er langt mer effektiv en krig mot seg selv. De fleste har ikke lært hvordan de skal håndtere «malplassert frykt». Den beste strategien mot sosial angst er både enkel og vanskelig på samme tid, og den heter Selv-aksept.

 

I denne strategien kjemper du ikke imot frykten eller det sosiale stresset, men puster inn i ubehaget og aksepterer det. Du kan snakke til deg selv med aksept og anerkjennelse; «Jøss, nå er jeg virkelig redd». Deretter tar du et langsomt og dypt åndedrag. Konsentrer deg om å puste jevnt, rolig og dypt (puste med magen). Selv om det er vanskelig å puste jevnt og kontrollert når kroppen har lagt seg på alarmberedskap, må du fortsette å prøve. Du skal akseptere frykten, se på den, og langsomt skifter du posisjon fra offer til observatør. Du er den som ser på frykten, anerkjenner den og puster inn i den, istedenfor å være den som er angrep av frykt og kjemper imot med nebb og klør. Det kan virke som en litt kunstig distinksjon, men den er altavgjørende. Du lar ikke frykten definere deg, men hviler som et vitne til følelsen. Si følgende setning til deg selv: «Jeg er redd, men det betyr ikke at jeg skal slutte å være bevisst. La meg fortsette å se på meg selv med åpne øyne». Du kan til om med snakke til frykten. Spør hva den ser for seg som et verst tenkelig scenario; «Hva er egentlig det verste som kan skje i denne situasjonen?» Nå har du muligheten til å akseptere det verste som kan skje. Når du går i dialog med frykten om det versets om kan skje, vil det som regel føre deg ut av fryktinngytende fantasier og nærmere en mer godartet og realistisk virkelighet.

 

Når det her er snakk om å puste inn i frykten med rolige åndedrag, er det også fordi at evnen til å puste roligere i en stresset situasjon, vil dempe angsten. Det er ikke lett å puste rolig i en veldig ubehagelig situasjon, men man må fortsette å prøve. Hvis man kan gjenvinne litt kontroll over kroppens automatiske responser, kan man også gjenvinne lit mer kontroll på situasjonen, og det vil føre til mindre angst.

 

Poenget i ovenstående er også at man forholder seg til egne følelser og omgivelsene på en mest mulig realistisk måte. Følelser kan lett få monopol i vårt psykiske liv, og de er ofte langt i fra rasjonelle eller egnet som utgangspunkt for handling. Følelser er ofte automatiske vurderinger av en situasjon som er farget av fortidens opplevelser. De dukker siden opp på automatikk, og vi har en tendens til å forholde oss til følelser som om de er adekvate mål på situasjonen, men det er de som regel ikke.

 

Dersom du ikke erklærer krig mot deg selv, men aksepterer og observerer frykten slik den er, kan det hende du oppdager når og hvor frykten tok bolig i deg første gang. Innsikt i fryktens opprinnelse kan hjelpe deg til å forstå at frykten er ubegrunnet. Malplassert frykt er som regel foreldede reaksjonsmønstre uten relevans i nye situasjoner, men som likevel er en del av vårt ubevisste repertoar. Ved hjelp av mer bevissthet, møte frykten med åpne øyne, kan vi utkonkurrere ubevisste mønster. Dersom du aksepterer frykten fullt ut, kan det hende du frigjør deg selv fra fortiden og evner å leve bedre i nåtiden.

 

Når vi møter frykt med aksept, kan det hende frykten forsvinner helt, avtar litt eller forblir ganske påtrengende, men på sikt vil denne strategien skape en oversikt over egne følelser som gjør deg friere til å handle mer effektivt og adekvat.

(Hentet fra webpsykologen.no)

Menu Title