Thanksgiving

November 28th, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Uncategorized - (0 Comments)

 

image

Jeg er i utgangspunktet imot å lage tradisjoner basert på amerikanske, men jeg tenker det er lov å bli inspirert. Thanksgiving er en tradisjon hvor man skal takke for det man er takknemlig for.

La oss bli inspirert til å takke mer. Hva er du takknemlig for?

Det kan være at du kan takke for at du er så heldig, at du er glad for at barna dine er friske, at du er glad for at du har en varm bil å sette deg i, at du har en venn som setter pris på deg, foreldre som stiller opp, han i butikken som alltid smiler og sier hei osv

Det kan være trivielle ting og store ting, har du husket å takke?

Det koster så lite å takke, men betyr så mye å få!

LEVE

November 25th, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Uncategorized - (0 Comments)

 

image

Da jeg leste om Gunhild Stordalens alvorlig sykdom, ble det nok en gang bekreftet at sykdom kan ramme alle. Rik eller fattig, sunn eller usunn, trent eller ikke trent, glad eller deprimert, kjent eller ikke kjent har ingen betydning for om en ulykke eller sykdom kan ramme deg. Dette bør bli en ny påminnelse om at vi må gripe dagen. LEVE med store bokstaver.

Jackson Brown sa hos Skavland i går, det eneste vi eier er øyeblikket .  Vi kan ikke leve i fortiden og vi kan ikke leve i fremtiden, men vi kan leve i nåtiden. Hva betyr det å leve for deg? Å leve det livet en ønsker finnes det ingen oppskrift på, samfunnet, venner, familie skal ikke bestemme eller fortelle deg hvordan du ønsker å bruke tiden din. Du må spørre deg selv hva vil jeg. Er du heldig lever du det livet du ønsker å leve, men de fleste har kanskje ikke engang spurt seg selv om en lever slik en selv vil. Noen får kanskje et svar som er å slappe mer av, bruke mer tid på seg selv, familie eller komme seg mer ut. Det er ingen fasit, men still deg  disse spørsmålene; Hva betyr det å LEVE for meg?

Hva gjør du av dette i dag og hva må til for å få det du mangler?

Hva er mulig å få til? Er det noe du må justere? Det er ikke vits å ha innhold som du aldri reelt kan oppnå, da vil du lettere føle at livet ikke blir LEVD.

Jeg hadde en klient her om dagen som ønsket å være mer spontan, men følte at kona holdt han tilbake. Det ble alltid så mye spørsmål og planlegging hver gang de skulle gjøre noe. Jeg spurte ham om han kunne gi meg et eksempel. Han svarte at han kunne tenke seg å pakke sekken ta fly til Toscana, kjøpe seg en sykkel og begynne turen hjemover. Ingen plan, kun kart kompass, sykkel og penger. Veien ble til mens de syklet den… Jeg spurte om han hadde en reell mulighet for denne ideen, og svaret var ja, men da måtte han gi opp andre ting som han ikke trodde han var villig til. Ved å reflektere på denne måten kom han frem til at det som regel ikke er konen som stopper hans spontanitet men hans egne begrensninger som ansvar for jobben økonomiske prioriteringer osv.  vi fant sammen en modifisert utgave av dette ønsket som han følte var en del av det som var å LEVE for han og som var mulig å gjennomføre.  Han kom også frem til at han nok sannsynligvis ikke er så spontan som han tror, men at spontanitet er noe han trenger mer av for å LEVE.

Modifiser drømmene dine til reelle muligheter da har du størst sjanse til å føle at du LEVER.

Lykke til med oppgaven og lykke til Gunhild med ditt livs kanskje største kamp!

 

RELASJONSKOMPETANSE

November 17th, 2014 | Posted by Seri Linn Erlandsen in Uncategorized - (0 Comments)

image

 

Det å få nye venner som voksen, er mye vanskeligere enn i barndommen og ungdomstiden og med god relasjonskompetanse kan du lettere skaffe deg nye venner. Men det er ikke alle som har denne kompetansen eller vet at denne kompetansen kan trekkes inn i yrkeslivet. Jeg vil her belyse noe av det som er viktig å lære seg eller bli bevisst på at dette kan du bruke mer nyttig enn du kanskje er klar over. 

 – Evnen til å bygge relasjoner kan vi ha noe av tidlig i livet, og vi kan lære oss mer etter hvert. Aktiv interesse for andre mennesker betyr å være åpen og lyttende til deres liv og historie. Det kan kalles en form for positiv nysgjerrighet. Vi snakker også om mennesker som er flinke til å vise relasjonelt initiativ. De tar kontakt med mennesker, gjennom å vise en aktiv interesse for den andre og hva vedkommende tenker. Fremfor bare å snakke om seg selv og tolke og gjette på hva den andre tenker og mener, så stiller de åpne spørsmål.

Sette seg selv til side

Det er lett å forstå verden ut fra seg selv og sitt eget ståsted. Vi har alle ulike erfaringer som farger oss og gjør at vi tolker andre på bestemte måter.

– Noe av utfordringen i møtet med mennesker, ligger i å sette dette litt til side og heller være oppriktig nysgjerrig på den andre. Still åpne og nysgjerrige spørsmål og lytt til svarene. Å ha god relasjonskompetanse innebærer at du klarer å sette deg selv inn i den andres verden, for å forstå vedkommende bedre.

Dette gjelder i alle relasjoner, men aller mest der vi ønsker en dypere kontakt.

Mye ros

Anerkjennende adferd er viktig innenfor relasjonskompetanse.

– Mennesker som har god relasjonskompetanse gir gjerne mye ros og oppmuntring. Det får deg selvsagt til å føle deg vel. De bruker bevisst blikkontakt og anerkjennende ord og kroppsspråk. Du kjenner deg tilfreds og akseptert i deres nærvær.

Mennesker med god relasjonskompetanse viser altså ekte interesse for deg fra første øyeblikk. Dette må ikke  forveksles med bilselgere eller andre selgere som bruker fornavnet ditt nesten før du har hilst. En person med god relasjonskompetanse gir deg i langt større grad en opplevelse av at du er betydningsfull, at du virkelig er verdt å bruke tiden og fokuset på.

– Det mest nærliggende eksempelet er en lege. Legen med god relasjonskompetanse er anerkjennende og lyttende, mens legen med den dårlige relasjonskompetansen bare ekspederer deg som en fremmed. Helsepersonell uten god relasjonskompetanse vil som regel mislykkes i møte med sine pasienter.

Lærere uten god relasjonskompetanse vil ikke lykkes med læringsarbeidet i møte med elevene.

 

 

Menu Title